UEFA Champions League-Vetsel giết chết Old Master Dot 2-1 đảo ngược Zeni Tau Tên đầu tiên Akun Judi Bola

Champions League-Vitsell giết chết Old Master DOT 2-1 để đảo ngược tên đầu tiên của Zenic [Akun Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 9 tháng 12: 1:55 sáng ngày 9 tháng 12, Giờ Bắc Kinh, Tập đoàn Champions LeagueNgày 9 tháng 12, nhóm Champions League trong vòng thứ sáu của nhóm F, Dortmund là khách mời ở St. Petersburg, Nga.