Hướngdẫnhỗtrợbảovệcổchânvới6bướcdùngbăngcuốn

Chấn thương cổ chân là loại chấn thương rất thường xuyên gặp ở những người chơi bóng đá. Sau đây là hướng dẫn sử dụng băng cuốn để bảo vệ cổ chân mà các cầu thủ chuyên nghiệp vẫn thường làm.