Cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện tại nhà, sẵn sàng cho V.League trở lại

Cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện tại nhà, sẵn sàng cho V.League trở lại

Lâm Ti Phông TP.HCM tích cực tập tại nhà trong thời gian V.League tạm nghỉV.League 2021 đang tạm ngh