ĐứcAnh”TừSơn”,tiếnsĩtươnglaicủagiớibóngđáphủi

Trong giới bóng đá phủi Hà Thành, Đức Anh Từ Sơn có lẽ là cầu thủ (sắp) có học vị cao nhất. Anh đang học nghiên cứu sinh ở Thượng Hải, Trung Quốc để hoàn thành học vị tiến sỹ chuyên ngành bóng đá vào năm 2018.