Những tình huống để bóng chạm tay giống Duy Mạnh nhưng không bị thổi phạt đền, tại sao lại thế?

Những tình huống để bóng chạm tay giống Duy Mạnh nhưng không bị thổi phạt đền, tại sao lại thế?

Pha bóng Duy Mạnh để bóng chạm tay dẫn đến một quả đá phạt 11m (trận Saudi Arabia vs Việt Nam), kèm