MU tiếp tục sống mòn trong ảo mộng

MU tiếp tục sống mòn trong ảo mộng

Ronaldo cũng không thể cứu MU khỏi trận hòa đáng thất vọng. (Ảnh: Daily Mail)Lại thêm một kết quả th