QuốcAnQuốcMichel:“Cơnđauđầudễchịu”củabầuQuốcMichel

20 cầu thủ của Quốc An Quốc Michel tham gia sân 7 trên Thạnh Xuân Arena đều là những ngôi sao hàng đầu của làng phủi phía Nam. Thế nên để chọn ai, bỏ ai trong các trận đấu luôn là “cơn đau đầu dễ chịu” của bầu Quốc Michel, coach Thịnh Huỳnh và các cộng sự.

QuốcAn-QuốcMichel:Hìnhbóngquânvương,cầmcươngngựachiến

Nhìn đội hình của Quốc An – Quốc Michel, người ta có cảm giác đội bóng của bầu Lê “Xavi” đang chơi trò lego. Nhưng càng chơi, đội bóng này càng cho thấy, họ đang mang hình bóng quân vương.