Huấn luyện viên của Kyiv: Cristiano Ronaldo cần hỗ trợ Messi một mình để giải quyết cuộc chiến Ramalan Bola

Huấn luyện viên của Kyiv: Cristiano Ronaldo cần hỗ trợ Messi để giải quyết trận chiến [Ramalan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 10: Ở vòng bảng Champions League, Kyiv, Barcelona và Juventus.Huấn luyện viên Kyiv Lusselku