Gua Shuai: Cristiano Ronaldo có thể ghi một bàn thắng ngay cả khi anh ấy 75 tuổi.

Gua Shuai: Cristiano Ronaldo có thể ghi bàn với Manchester United hoàn hảo ngay cả khi anh ấy 75 tuổi [Seputar Sepak Bola Dunia Terbaru]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 6 tháng 11: Trước khi Man City Derby, Guardiola đã nói về Cristiano Ronaldluocuộc sống này