Wu Lei chỉ ghi bàn đếm ngược của đội để trả lại cơ hội đầu tiên để bắt đầu cơ hội, Skor Bồ Đào Nha vs Bỉ Euro 2021

Wu Lei chỉ ghi bàn đếm ngược của đội để trả lại cơ hội đầu tiên để bắt đầu cơ hội đầu tiên [Skor Bồ Đào Nha vs Bỉ Euro 2021]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 6 tháng 7: Trong một cuộc chiến xuống hạng ở La Liga, người Tây Ban Nha tại nhà 0-1đến laiginez.spiritual