GIF- Cuối cùng ở đây!Wu Lei đã được thay thế bằng anh ấy và ghi một bàn thắng ngay khi anh ấy xuất hiện … SPBO Live Scorr

GIF- Cuối cùng ở đây!Wu Lei đã được thay thế bằng mục tiêu khi anh ấy xuất hiện trên Messi … [SPBO Live Scorr]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 31 tháng 3: trong vòng 29 của La Liga, Overlord Barcelona đã đánh bại người Tây Ban Nha 2-0, Wu Leiđã nhập danh sách lớn của danh sách lớn trong trò chơi này, cuộc thi