CĐV Nam Định bức xúc, làm náo loạn sân Thiên Trường

CĐV Nam Định bức xúc, làm náo loạn sân Thiên Trường

CĐV Nam Định quá khích, làm náo loạn sân Thiên Trường Sau khi trận đấu vừa kết thúc,