Giải pháp VAR tạo sự công bằng cho V.League tốn nghìn tỷ đồng, VPF đành áp dụng kiểu “con nhà nghèo”

Giải pháp VAR tạo sự công bằng cho V.League tốn nghìn tỷ đồng, VPF đành áp dụng kiểu “con nhà nghèo”

“Theo kế hoạch đàm phán và bàn bạc giữa các bên liên quan thì cố gắng vào cuối tháng 6, tức vòng 14